Op zo'n 210 Amsterdamse basisscholen is er één systeem waarmee kinderen in Amsterdam aangemeld en geplaatst kunnen worden. Ouders geven in een keer hun voorkeur op voor verschillende basisscholen.

In het kort

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en een voorkeursformulier. Een kind kan op elke school in Amsterdam aangemeld worden. Op het voorkeursformulier kunt u uw voorkeur aangeven. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Het voorkeursformulier levert u in op de school van uw eerste voorkeur.

De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke school een plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw kind inschrijven op deze school.

Helpdesk stedelijk toelatingsbeleid

Bij de helpdesk kunt u terecht voor hulp en vragen. U kunt contact opnemen per e-mail toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl of bellen tijdens kantooruren naar telefoonnummer 020 716 3801.

Ga naar schoolwijzer.amsterdam.nl voor meer informatie.

Voordelen van een stedelijk toelatingsbeleid

In de afgelopen jaren hebben ruim 100 basisscholen in de stadsdelen West, Zuid, Oost (Watergraafsmeer) en Noord, ervaring opgedaan met een gezamenlijk toelatingsbeleid. Op basis van deze ervaringen concludeerden de besturen en de gemeente dat het wenselijk is om stadsbreed te komen tot een eenduidige en transparante aanpak voor het aanmelden en plaatsen van kleuters in het Amsterdamse basisonderwijs.

  • Eén systeem voor de hele stad
    Heldere afspraken over aanmelding en inschrijving maakt het makkelijker voor ouders om hun kinderen aan te melden voor de basisschool.
  • Beter zicht op benodigde capaciteit
    Dit systeem zorgt ervoor dat er geen dubbele inschrijvingen meer komen op scholen. Hierdoor zijn scholen beter in staat om in te schatten hoeveel leerlingen zij kunnen verwachten in het nieuw.