• Nieuws

ANDERE DATUM VERSCHIJNEN NIEUWSBRIEF - AGENDA- TWEEDAAGSE MEDEWERKERS - SINTERKLAAS

agenda

DINS 21 NOV  Groep 6 JINC
DON 23 NOV  Tweedaagse medewerkers; kinderen vrij
VRIJ 24 NOV  Tweedaagse medewerkers; kinderen vrij
DINS 28 NOV  Kinderen zetten hun schoen
WOE 29 NOV  Inleveren surprises
DON 30 NOV  Koffieochtend "Familieschool" (presentatie meester Mario)
VRIJ  01 DEC   Sinterklaas bezoekt De Henricus. Kinderen om 12:00 uur vrij.

ziek

Meester Mario is vanaf donderdag ziek en daardoor heeft de Nieuwsbrief de nodige vertraging opgelopen. Deze week is een korte week voor de kinderen(in verband met de tweedaagse); dus nu een uitgebreide Nieuwsbrief en op een andere dag dan u gewend bent. Vanaf volgende week weer op de "normale" wijze. 

STUDIEDAG

Op donderdag 23 en vrijdag 24 november zijn de medewerkers van De Henricus op tweedaagse; de kinderen zijn deze twee dagen vrij.  

medewerkers

Ondanks een aantal afwezige medewerkers hebben we alle groepen naar school kunnen laten komen. En daar mogen we best trots op zijn 

 geld

In de vorige nieuwsbrieven berichtte ik u over de (vrijwillige) ouderbijdrage. Door mijn afwezigheid heb ik nog geen gelegenheid gehad om met de ouderraad zaken door te nemen. Nadat ik met hen gesproken heb, kan ik overgaan tot het publiceren van de bedragen en de vervolggprocedure. Het staat in ieder geval vast dat de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje gescheiden zullen gaan worden. Dat is tijdens de MR-vergadering vastgesteld. 

 sint

Bericht van Sinterklaas

Sint en Piet zijn in Nederland aangekomen. Ook bij ons op school zijn wij druk bezig met sinterklaasactiviteiten.   

Op 17 November worden er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. De kinderen schrijven een gedicht en maken een surprise voor elkaar. Aan de cadeautjes wordt 5 euro besteed.  

Op dinsdag 28 November  worden de schoenen gezet en krijgen de kinderen een cadeautje. 

Op woensdag 29 november moeten de surprises worden ingeleverd! 

Op vrijdag 1 December gaat het weer gebeuren, dan komt Sinterklaas met Pieten zijn verjaardag  vieren. 

Sinterklaas wordt rond 8:25 uur ontvangen op het grote plein. De kinderen stellen zich op per groep bij hun leerkracht. Ouders mogen bij de ontvangst aanwezig zijn, maar staan achter de kinderen. Nadat de Sint is binnengehaald verlaten de ouders de school. Dit zal zijn rond 8:45 uur.  

Verder zullen de groepen het feest op hun eigen manier vieren. De ene groep krijgt cadeaus, terwijl de andere groep surprises voor elkaar heeft gemaakt.  

De kinderen krijgen in deze periode iets lekkers van de sint en zijn pieten. Als uw kind allergisch is geef dit tijdig aan bij de leerkracht van uw kind. Mogelijk heeft u een alternatief dat kan worden uitgedeeld aan uw kind.  

De leerlingen zijn op 1 december om 12.00 uur vrij! 

Groeten Sint en Piet 

 te laat 

 Het is al vaker aan de orde gekomen, maar het te laat komen door de kinderen is echt heel lastig. Wanneer een kind 3x te laat is gekomen, krijgen de ouders bericht  van de leerkracht. Het komt soms voor dat ouders niet op de hoogte zijn van het te laat komen. Blijkt een kind 6x te laat te zijn gekomen, krijgt u een brief (wat strenger van toon) van de directeur. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat(= op tijd komen) zal na 9x te laat komen de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Deze kan overgaan tot het uitschrijven van een proces-verbaal. Dit kan betekenen dat ouders een boete kunnen krijgen. Voor meer informatie over verzuim klik hier