• Nieuws

AGENDA - CONCERTGEBOUW - SINTERKLAAS - NIEUW GEZICHT - UITSTAPJE GROEP 6 - ZIEKE MEDEWERKERS - OUDERBIJDRAGE

 agenda

Dinsdag 12 december 19:30-20:30           MR-vergadering

Woensdag 13 december 08:45-09:30      Koffieochtend

Woensdag 20 december 16:30-18:00      Kerstdiner

Vrijdag 22 december                                        Kinderen zijn vrij en de kerstvakantie begint

Maandag 08 januari 2024                               School begint weer

CONCERT

HET CONCERTGEBOUW

Voor de ouders van de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8,

Op vrijdag 16 februari hebben veel scholen een studiedag. Daarom nodigt Het Concertgebouw alle ouders en kinderen van groep 5 tot en met 8 uit voor het studiedagconcert Symfonie voor wiebelkonten in de Grote Zaal. Kinderen en ouders krijgen de kans om te zien hoe een schoolconcert eruit ziet. Een paar weken van tevoren ontvangen de ouders een link naar de liedjes en de bodypercussie als voorproefje!
Het concert begint om 13.30 uur en duurt een uur. Dit vrolijke concert in de Grote Zaal van Het Concertgebouw is een muzikale ontdekkingstocht met het Nederlands Philharmonisch Orkest, waar niks moet en veel mag. Een leerzame en leuke activiteit op vrijdag 16 februari. Een kaartje kost slechts €4,50. 

OORKONDE

GROEP 6 NAAR JINC

Vorige week heeft groep 6 een uitstapje naar het Calvijn College gehad en met het project “Van Harte” met de kok samen gewerkt. Ze hebben een certificaat meegekregen en lekker gezond gegeten.

voeding

GEZONDE VOEDING

De Henricus is een gezonde school en dat houdt ook in dat wij voorrang krijgen op projecten en zo. Graag willen wij u erop attent maken dat wij met ingang van het volgend jaar(en dat is al over een maandje) strenger gaan toezien op de trakataties bij verjaardagen. In de komende nieuwsbrieven komen we hier uitgebreid op terug. Voor suggesties met betrekking tot traktaties kunt u  hier klikken.

sint1

SINTERKLAAS

Op vrijdag 1 december hebben wij het sinterklaasfeest gevierd. De oudercommissie heeft de school weer schitterend versierd. Dank daarvoor.

UITROEP

NIEUW GEZICHT

Deze week hebben de ouders van de groepen 1-2A en 1-2B kennis kunnen maken met een nieuwe medewerkster op De Henricus. Juffrouw Laura van Dalen werkt met ingang van deze week op dinsdagochtend, woensdag en donderdag. Zij wordt ingezet bij de kleuters. Wij heten haar van harte welkom op onze fijne school. 

medewerkers

AFWEZIGE MEDEWERKERS

De afgelopen weken hebben we te maken gehad met zieke medewerkers. Op sommige momenten hebben we de groep kunnen opvangen, maar helaas is het ons niet altijd gelukt. Ik geef u ook het advies om een backup te organiseren.

geld

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREISJE

In overleg met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad van de school is het volgende besloten:

* De vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje wordt gesplitst.

* De vrijwillige ouderbijdrage is vastgestgeld op € 20,00 per kind; er wordt geen korting gegeven op meerdere kinderen uit één gezin

* De bijdrage voor het schoolreisje bedraagt € 35,00 per kind. Niet betalen is niet meegaan op schoolreisje.

* De bijdrage voor het schoolkamp voor de kinderen van groep 8 wordt later bekend gemaakt. 

In de volgende Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over op welke wijze u kunt betalen.