• Nieuws

AGENDA - BEZOEK NEMO - VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE + SCHOOLREIS - GEZONDE VOEDING - FAMILIESCHOOL - KERSTFEEST - 

agenda

Dinsdag 12 december 19:30-20:30 uur MR-vergadering

Woensdag 13 december 08:45-09:30 uur Koffieochtend over de vrijwillige ouderbijdrage

Woensdag 20 december 16:30-18:00 Kerstdiner

Vrijdag 22 december Kinderen zijn vrij en de kerstvakantie begint

Maandag 8 januari School begint weer

NEMO; Exterieur

Bezoek NEMO

Op 9 en 10 december organiseert Nemo een gratis festival voor iedereen! U moet wel kaarten reserveren. Dat kan door op deze link te klikken

geld

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE SCHOOLREISJE

Vorige week berichtte ik u over de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje. Ik ben daar niet helemaal correct in geweest. Graag uw aandacht voor de volgende, verbeterde tekst:

* De vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje wordt gesplitst.

* De vrijwillige ouderbijdrage is vastgestgeld op € 20,00 per kind; er wordt geen korting gegeven op meerdere kinderen uit één gezin

* De bijdrage voor het schoolreisje bedraagt € 35,00 per kind. 

* De bijdrage voor het schoolkamp voor de kinderen van groep 8 wordt later bekend gemaakt. 

Leerlingen mogen altijd meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders niet betalen. 

Uiteraard hopen wij van harte dat u bereid bent om te betalen, aangezien we als school geen middelen hebben om dit soort extra activiteiten te bekostigen. De kans is dan aanwezig dat wij activiteiten moeten gaan afzeggen. 

CASH2

HOE TE BETALEN?

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de school:

RKBS ST Henricus NL24INGB 0008522105 o.v.v. naam en groep van uw kind(eren). U kunt ook de bedragen contact betalen op school en u ontvangt dan een kwitantie. Binnen niet afzienbare tijd kunnen de ouders, waarvan de kinderen een stadspas hebben, de stadspas laten scannen. Op dit moment laat de techniek ons nog in de steek, maar dat komt goed. 

Wanneer u liever in termijnen betaalt, kunt u dit bij meester Mario aangeven. 

fruit

GEZONDE VOEDING

In de vorige Nieuwsbrief is al aangegeven dat wij strenger zullen gaan toezien op gezonde traktaties en dat de kinderen gezonde hapjes voor de lunch meekrijgen. Een en ander komt voort uit het feit dat wij een GEZONDE SCHOOL willen zijn. Daar is de nodige informatie op te vinden. Kijk maar eens op de link van deze site

 familieschool

FAMILIESCHOOL

De Henricus is geselecteerd om een Amsterdamse Familieschool te gaan worden. De Familieschool verbindt alle aspecten van de school met zaken voor de ouders en helpt, waar mogelijk, ouders met bij voorbeeld subsidie aanvragen of verkent welke sportmogelijkheden er voor de kinderen zijn. Op de afgelopen koffie-ochtend heb ik daar voor de ouders een presentatie over gegeven. Momenteel ben ik druk bezig om het projectplan op te stellen. Bij de Familieschool hoort ook een projectcoördinator en daar is ook een vacature voor opgesteld. Klik maar eens op de link voor meer informatie over deze vacature.

kerst

KERSTFEEST OP DE HENRICUS

De Sint is weer vertrokken en de ouders van de Ouderraad hebben de sintspulletjes opgeruimd. Meester Ali heeft de kerstspullen van zolder gehaald en binnenkort wordt de school in kerstsfeer gebracht. Op woendag 20 december vieren wij het kerstdiner op school. U krijgt hier nog de nodige informatie over.