• Nieuws

AGENDA - NOGMAALS VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREISJE - NA DE KERSTVAKANTIE - GEZONDE SCHOOL - GEZONDE VOEDING - ICT OP DE HENRICUS - NIET ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL DEZE WEEK - TOT SLOT - 

agenda

Vrijdag 22 december 2023       Kinderen zijn vrij en de kerstvakantie begint

Maandag 08 januari 2024        School begint weer

Maandag 15 januari 2024        ZBO
                                                               Informatieavond voor de ouders van de groepen 4

Dinsdag 24 januari 2024           MR

Donderdag 25 januari 2024     Koffieochtend

Woensdag 31 januari 2024      Studiedag en zijn de kinderen vrij

 

geld

NOGMAALS DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Ik heb u de afgelopen periode geïnformeerd over de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje. In besprekingen met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad van de school is afgesproken om de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje te splitsen. U betaalt € 20 per kind voor de vrijwillige ouderbijdrage en € 35 voor het schoolreisje. De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 wordt in een later stadlium bekend gemaakt.  Wij mogen geen kinderen uitsluiten van activiteiten. U begrijpt dat het dus van het grootste belang is dat alle ouders bijdragen. U kunt dit op de volgende wijze betalen:

* Per bank en dan kunt u uw bijdrage overmaken op RKBS STHenricus  NL24INGB 0008522 105 o.v.v. naam en groep van uw kind(eren). 

* Contant. U ontvangt dan een kwitantie van meester Mario of juffrouw Cherida

* De technische problemen rond de stadspas zijn opgelost en u kunt op maandag, donderdag of vrijdag de stadpas van uw kind laten scannen. Dat houdt tevens is dat de vrijwillige ouderbijdrage en uw bijdrage voor het schoolreisje zijn betaald. 

Voor meer informatie over de stadspas en andere regelingen klikt u hier

LEERKRACHT

NA DE KERSTVAKANTIE

Op maandag 8 januari 2024 komen de kinderen uitgerust en met 10 vingertjes weer op school. Vrijdag 22 december begint voor de kinderen van De Henricus de Kerstvakantie. 

fruit

GEZONDE SCHOOL EN GEZONDE VOEDING

In eerdere Nieuwsbrieven hebben wij laten weten dat wij beter gaan letten op gezonde voeding en traktaties. Dus geeff uw kind gezonde voeding mee. Bij een verjaardag graag gezonde hapjes. Voor suggesties klkt u op deze link

ict

ICT OP DE HENRICUS

Na de Kerstvakantie gaan alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 kennis maken met de verschillende mogelijkheden van ICT. In een circuitvorm gaan zij aan de slag met diverse mogelijkheden van computers en alles wat daarbij hoort. 

NIET ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Deze week hebben we een aantal zieke medewerkers gehad en helaas hebben wij donderdag 21 december de ouders van de kinderen van groep 7 moeten vragen om hun kind thuis te houden. 

kerstvakantie

TOT SLOT...

Namens alle medewerkers wens ik onze kinderen en onze ouders een fijne kerstvakantie en hoop ik dat iedereen in het nieuwe jaar weer gezond en uitgerust naar school komt.