• Nieuws

AGENDA - VERKEER VOOR DE SCHOOL - ICT IN ALLE KLASSEN - BERICHT VAN GROEP 3 - OVER HET SCHOOLFRUIT - VOORLOPIGE ADVIESGESPREKKEN GROEP 8 - GEZONDE TRAKTATIES - OP TIJD KOMEN - INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 4 - TEKORT AAN LEERKRACHTEN - STAND VAN ZAKEN FAMILIESCHOOL - THEMA NATUUR

 agenda

Dinsdag 23 januari 2024      MR

Donderdag 25 januari 2024 Koffieochtend over de studiereis naar Marokko

Maandag 29 januari 2024    Voorlopig Adviesgesprekken groep 8 (zie verder deze Nieuwsbrief)

Woensdag 31 januari 2024  Studiedag en zijn de kinderen vrij.

verkeer

VERKEERSSITUATIE VOOR DE SCHOOL

Gezien het slechte weer valt het mij op dat veel kinderen met de auto naar school worden gebracht. Het is wel van belang dat wij ons aan de verkeersregels houden. Het kleine stukje straat voor de school is namelijk eenrichtingsverkeer. U mag dus niet keren en het 'VERBODEN IN TE RIJDEN BORD' negeren. Dit heeft al een aantal keren tot lastige situaties geleid. Als we ons aan de verkeersregels houden moet het gaan lukken. 

 ict 3

ICT IN ALLE KLASSEN

Deze en vorige week hebben alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 ICT-lessen in circuitvorm gekregen. Dat bleek een groot succes. De leerkrachten hebben daar ook over vergaderd en binnenkort heeft meester Mario ook een gesprek met de medewerkster van het ICT-bureau. Met alle gegevens gaan we bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn en hoe wij verder vorm kunnen geven aan ons computeronderwijs. 

vogels

BERICHT VAN GROEP 3

We zijn op school bezig met het thema Natuur en daarom heeft groep 3 een vogelhuisje van papier gemaakt. Ze hebben de strookjes zelf opgemeten en daar een huisje van geknutseld! Zo zitten de vogeltjes mooi droog wanneer het regent of sneeuwt. Via deze link (klik hier)hebben wij tijdens het knutselen naar een voedertafel gekeken. Deze week hebben wij toevallig ook de 'v' van vogel geleerd! Wat een toeval!

 fruit

OVER HET SCHOOLFRUIT

Ook dit jaar doet onze school mee aan het schoolfruit. Met de leverancier is afgesproken dat zij het fruit op woensdag komen afleveren. Op donderdagochtend verzorgen de moeders van de ouderraad het fruit. Op donderdag hoeven de kinderen dus geen fruit mee te nemen. 

advies

VOORLOPIG ADVIESGESPREKKEN GROEP 8

Maandag 29 januari 2024 vinden de gesprekken plaats voor het voorlopig advies voor de leerlingen van groep 8. Op deze dag komen de leerlingen met hun ouder(s) naar school. In PARRO zal een rooster komen te staan. Ruilen van tijd mag onderling geregeld worden.

Juf Joyce

gezonde traktatie

GEZONDE TRAKTATIES

De laatste weken heb ik in deze Nieuwsbrief u gewezen op het feit dat wij, als GEZONDE SCHOOL, na de kerstvakantie strenger zullen toezien op de traktaties. Ik wil u er nogmaals op wijzen dat wij ongezonde traktaties pas na schooltijd aan de kinderen zullen gaan meegeven. Voor suggesties kunt op deze link klikken. Dank voor uw medewerking. 

te laat

OP TIJD KOMEN

Graag wijs ik u erop dat het echt heel vervelend is als de kinderen te laat komen. Zorg ervoor dat uw kinderen op tijd komen. Regelmatig te laat komen wordt ook gezien als ongeoorloofd verzuim en kan er voor zorgen dat u een oproep van de leerplichtambtenaar kunt krijgen. 

 informatiebijeenkomst

INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 4 

Afgelopen maandag heeft de school voor de ouders van de kinderen van groep 4 een informatieavond georganiseerd over groepsvorming en gedrag. Ruim 20 ouders waren aanwezig en wij kunnen terug kijken op een goede bijeenkomst. 

leerkracht tekort

TEKORT AAN LEERKRACHTEN 

Afgelopen week hebben wij een aantal zieke en afwezige medewerkers gehad. Afgelopen maandag heb ik de ouders van groep 1-2B moeten vragen om hun kind thuis te houden. Helaas! De overige groepen hebben wij goed op kunnen vangen. Ik wil u de suggestie geven om een goede backup te organiseren. We hebben een tekort aan leerkrachten en invallers. Het kan dus voorkomen dat ik vaker zal moeten vragen om uw kind thuis te houden. Uiteraard doe ik dat natuurlijk liever niet, maar soms kan het echt niet anders. 

 familieschool

STAND VAN ZAKEN FAMILIESCHOOL

Deze week hebben sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor de projectleider van de Familieschool. Volgende week vindt de tweede ronde plaats en hoop ik u te kunnen voorstellen aan deze nieuwe functionaris. 

thumbnail IMG 1364

THEMA NATUUR

Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema NATUUR. Groep 3 heeft daar ook al een stukje over geschreven. De overige groepen hebben van juffrouw Rink al een vogelspeurder gekregen. Heel erg leuk!