• Nieuws

AGENDA – OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR – SUIKERFEEST THUIS EN OP SCHOOL – ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL – ORGANISEER BACK-UP -  VRIJE DAGEN

agenda

AGENDA

Vrijdag 29 maart           Goede vrijdag

Maandag 1 april            Tweede Paasdag

Donderdag 11 april      Viering Suikerfeest in de klassen

Vrijdag 12 april              Tentoonstelling studiereis Marokko

Dinsdag 16 april            MR-vergadering (19:30-20:30 uur)

 

ouders

OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR

Op De Henricus zijn wij kinderen aan het voorbereiden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en werken wij ook aan hun zelfstandigheid. Op het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen ook alleen en zelfstandig hun weg in de school weten te vinden. Na de meivakantie willen wij van start gaan om de kinderen vanaf de voordeur alleen naar de klassen te laten gaan. Wanneer ouders vragen aan de leerkracht hebben kunnen zij via de mail of PARRO hun vraag stellen of via die kanalen een afspraak met de leerkracht maken. De inloopochtenden zijn uiteraard een uitzondering. Mocht u vragen hebben kunt u meester Mario bij de voordeur aanspreken. Deze mededeling zal regelmatig in de Nieuwsbrief worden opgenomen. Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

 

suikerfeest copy

SUIKERFEEST THUIS EN OP SCHOOL

Op dinsdag 9 of woensdag 10 april wordt het Suikerfeest gevierd. Uw kind krijgt één dag verlof. U kunt dit gewoon aan de leerkracht meedelen; u hoeft hier niet specifiek verlof voor aan te vragen. Op donderdag 11 april zal in de klassen ook aandacht worden besteed aan het Suikerfeest. Houd de Nieuwsbrief en PARRO in de gaten voor verdere informatie.

 

school

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Gelukkig hebben we geen klassen naar huis hoeven sturen. Dat is een compliment voor de aanwezige medewerkers, die een en ander hebben opgevangen.

 

back up copy

ORGANISEER BACK-UP

Hoewel het ons als school regelmatig lukt om afwezige medewerkers te vervangen kan het voorkomen dat ik u moet verzoeken om een dag uw kind thuis te houden. Het huidige schooljaar heb ik dat slechts drie keer moeten vragen. Mijn advies is dan ook om een back-up te organiseren om uw kind op te vangen als het niet naar school kan komen. Ik denk hierbij aan om samen met andere ouders opvang te realiseren of familie in te schakelen.

 

vrije dagen

VRIJE DAGEN

Deze en volgende week hebben we een lang Paasweekend. Dat betekent dat de kinderen op vrijdag 29 maart en 1 april geen school hebben.