• Nieuws

AGENDA – GROEPEN 3 EN 4 NAAR CONCERTGEBOUW - OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR –ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL – GEZONDE TRAKTATIES – GEZONDE SCHOOL EN SCHOOLFRUIT - KONINGSSPELEN

agenda

AGENDA

Maandag 15 april          Zorg Breedte Overleg

Dinsdag 16 april            MR-vergadering (19:30-20:30 uur)
                                          Groepen 3, 4A en 4B naar Conceertgebouw
                                          Groep 5 JINC-activiteit

Woensdag 17 april       Groep 6 JINC-activiteit

Woensdag 24 april       Koffieochtend (voorstellen coördinator Familieschool)

Vrijdag 26 april               Koningsspelen tot 12:00 uur

 

Concertgebouw

GROEPEN 3 EN 4 NAAR CONCERTGEBOUW

Dinsdag 16 april gaan de groepen 3, 4a en 4b naar het Concertgebouw. De voorstelling waar wij naar gaan kijken heet “Sophie ontdekt Zuid-Amerika”. De voorstelling is van half 2 tot half 3.  Kinderen en begeleiders vertrekken met de bus tegen kwart voor 1 van school en zijn rond kwart over 3 weer terug.

 

ouders copy copy copy copy

OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR

Op De Henricus zijn wij kinderen aan het voorbereiden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en werken wij ook aan hun zelfstandigheid. Op het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen ook alleen en zelfstandig hun weg in de school weten te vinden. Na de meivakantie willen wij van start gaan om de kinderen vanaf de voordeur alleen naar de klassen te laten gaan. Wanneer ouders vragen aan de leerkracht hebben kunnen zij via de mail of PARRO hun vraag stellen of via die kanalen een afspraak met de leerkracht maken. De inloopochtenden zijn uiteraard een uitzondering. Mocht u vragen hebben kunt u meester Mario bij de voordeur aanspreken. Deze mededeling zal regelmatig in de Nieuwsbrief worden opgenomen. Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

LEERKRACHT copy copy copy

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons gelukt om alle kinderen naar school te laten komen. Complimenten voor de medewerkers!

 

 gezonde traktaties copy copy

GEZONDE TRAKTATIES

De afgelopen tijd merken wij dat onze jarige kinderen steeds vaker ongezonde traktaties meenemen. Ik ben ook door ouders daar op aangesproken. Het beleid van onze “gezonde” school is er op gericht om ook tijdens verjaardagen de klasgenootjes op gezonde zaken te trakteren of kleine cadeautjes in plaats van snoep. Wanneer kinderen snoep gaan uitdelen zal dit pas aan het eind van de dag aan de kinderen worden meegegeven en niet in de klas worden uitgedeeld. Op onze koffieochtend van 24 april zullen wij hier ook aandacht aan besteden. Hierbij het vriendelijke verzoek om dus voortaan gezonde traktaties of kleine cadeautje uit te laten delen.

 

schoolfruit copy copy

GEZONDE SCHOOL EN SCHOOLFRUIT

Een van de voordelen van een gezonde school zijn is dat wij gratis SCHOOLFRUIT krijgen. Dat betekent ook dat wij moeten toezien op gezonde traktaties. Als wij dat dus niet doen, zal het gratis schoolfruit ook niet meer aan de school worden gegeven. Dat zou echt heel jammer zijn.

 

 koningsspelen

KONINGSSPELEN

Graag brengen wij in de nieuwsbrief de koningsspelen van vrijdag 26 april nog een keer onder de aandacht. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Er zijn al enthousiaste aanmeldingen voor hulpouders. Wilt u ook komen helpen? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.