• Nieuws

AGENDA – SCHOOLREIS EN EXCURSIES - LAATKOMERS- OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR – KOFFIEOCHTEND - ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL – VRIJDAG 26 APRIL EN DE MEIVAKANTIE- GEZONDE TRAKTATIES – KONINGSSPELEN – 

agenda

AGENDA

Woensdag 24 april       Koffieochtend (voorstellen coördinator Familieschool – Gezonde Voeding)

Vrijdag 26 april               Koningsspelen tot 12:00 uur. START MEIVAKANTIE

Maandag 13 mei           Kinderen weer naar school

Vrijdag 17 mei                Studiedag; kinderen zijn vrij

Maandag 20 mei           Tweede Pinksterdag; kinderen zijn vrij

 

Schoolreis

BELEID TEN AANZIEN VAN SCHOOLREIS EN EXCURSIES

De leden van de ouderraad hebben voorrang bij het begeleiden van de kinderen bij het schoolreisje.  Bij excursies zal de leerkracht zelf ouders benaderen om te begeleiden. De ene groep (bij voorbeeld kleuters) heeft meer begeleiding nodig dan de andere groep.

op tijd

LAATKOMERS

Als directeur verricht ik ook klassenbezoeken bij de leerkrachten. Afgelopen week viel het me op dat veel kinderen tussen 08:40-08:55 binnen komen. In één klas zelfs 4 kinderen, die te laat komen. Telkens weer werd de les verstoord door de laatkomers. Dit is erg hinderlijk voor de leerkracht en zeker voor de kinderen die wel op tijd zijn. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is?!

 

ouders copy

OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR

Op De Henricus zijn wij kinderen aan het voorbereiden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en werken wij ook aan hun zelfstandigheid. Op het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen ook alleen en zelfstandig hun weg in de school weten te vinden. Na de meivakantie willen wij van start gaan om de kinderen vanaf de voordeur alleen naar de klassen te laten gaan. Wanneer ouders vragen aan de leerkracht hebben kunnen zij via de mail of PARRO hun vraag stellen of via die kanalen een afspraak met de leerkracht maken. De inloopochtenden zijn uiteraard een uitzondering. Mocht u vragen hebben kunt u meester Mario bij de voordeur aanspreken. Deze mededeling zal regelmatig in de Nieuwsbrief worden opgenomen. Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

koffieochtend

KOFFIEOCHTEND

Woensdag 24 april hebben we een koffieochtend van 08:45 tot 09:30. We gaan dan twee onderwerpen bespreken: mevrouw Hiske Stokvis, onze Familieschoolcoördinator gaat zich voorstellen en wij willen gezonde voeding met de aanwezige ouders bespreken.

 

 LEERKRACHT copy

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons gelukt om alle kinderen naar school te laten komen. Complimenten voor de medewerkers!

meivakantie

VRIJDAG 26 APRIL EN DE MEIVAKANTIE

Op vrijdag 26 april houden wij de Koningsspelen. Dit heeft al een paar keer in de Nieuwsbrief gestaan. Voor alle zekerheid meld ik u dat school om 12:00 uur uit gaat en de kinderen ’s middags vrij zijn. Dan begint ook de meivakantie. Op maandag 13 mei komen de kinderen weer naar school.

gezonde traktatie

 GEZONDE TRAKTATIES

De afgelopen tijd merken wij dat onze jarige kinderen steeds vaker ongezonde traktaties meenemen. Ik ben ook door ouders daar op aangesproken. Het beleid van onze “gezonde” school is er op gericht om ook tijdens verjaardagen de klasgenootjes op gezonde zaken te trakteren of kleine cadeautjes in plaats van snoep. Wanneer kinderen snoep gaan uitdelen zal dit pas aan het eind van de dag aan de kinderen worden meegegeven en niet in de klas worden uitgedeeld. Op onze koffieochtend van 24 april zullen wij hier ook aandacht aan besteden. Hierbij het vriendelijke verzoek om dus voortaan gezonde traktaties of kleine cadeautje uit te laten delen.

 

koningsspelen

KONINGSSPELEN 

Graag brengen wij in de nieuwsbrief de koningsspelen van vrijdag 26 april nog een keer onder de aandacht. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Er zijn al enthousiaste aanmeldingen voor hulpouders. Wilt u ook komen helpen? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.