• Nieuws

AGENDA – NIEUWE TIJDELIJKE GYMMEESTER – TEAM SPORTSERVICE – MULTISPORT - BETALING SCHOOLREIS EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE - OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR - NIET ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL – VRIJDAG 26 APRIL EN DE MEIVAKANTIE-

 

agenda

AGENDA

Vrijdag 26 april               Koningsspelen tot 12:00 uur. START MEIVAKANTIE

Maandag 13 mei           Kinderen weer naar school

Vrijdag 17 mei                Studiedag; kinderen zijn vrij

Maandag 20 mei           Tweede Pinksterdag; kinderen zijn vrij

 

gymmeester

 NIEUWE TIJDELIJKE GYMMEESTER

Na de meivakantie heeft De Henricus een tijdelijke gymmeester. Meester Brend Stijsiger zal vanaf 13 mei tot en met 13 juni op onze fijne school de groepen 3 tot en met 8 les gaan geven. Ik vermeld het rooster hierbij. De kinderen kunnen dan hun gymkleding meenemen.

MAANDAG 09:00-11:15 UUR

09:00-09:45                   GROEP 7

09:45-10:30                    GROEP 8A

10:30-11:15                    GROEP 8B

DONDERDAG 08:30-13:15 UUR

08:30-09:15                   GROEP 3

09:15-10:00                    GROEP 4A

10:00-10:30                    PAUZE               

10:30-11:15                    GROEP 4B

11:15-12:00                    GROEP 5

12:00-12:45                    GROEP 6

12:45-13:15                    OPRUIMEN

 

logo teamsportservice

 TEAM SPORTSERVICE

De afgelopen week zijn de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 geïnterviewd door medewerkers van TEAM Sportservice. Dit is een stichting die zich inzet voor meer bewegen onder en na schooltijd en kinderen van de basisschool enthousiast maakt voor sport en bewegen. Voor het volgende schooljaar (en dan zijn het de groepen 6, 7 en 8 geworden) worden allerlei naschoolse sportactiviteiten georganiseerd waar de kinderen aan  deel kunnen nemen. Kinderen die bij voorbeeld heel graag aan voetbal willen deelnemen kunnen zich opgeven voor een voetbalactiviteit. En misschien zelfs opgegeven worden voor een voetbalclub. Ook daar helpt de medewerker van TEAM Sportservice de ouders mee. Via deze Nieuwsbrief zult u regelmatig worden geïnformeerd.

 

multisport

MULTISPORT

Er zijn ook kinderen die nog niet goed weten wat zij de leukste sport vinden. Daarvoor worden vanaf 23 mei verschillende activiteiten georganiseerd om te ontdekken wat zij het leukst vinden. Het nieuwe schooljaar kunnen zij zich dan opgeven voor hun favoriete sport. Meester Jorn Camps zal dit project gaan leiden. Ik houd u op de hoogte.  

 

betaling

BETALING VAN SCHOOLREIS EN EXCURSIES

Het is even een gedoe geweest, maar door de overgang van De Henricus van KBA naar ASKO heeft een en ander vertraging opgelopen. Wat waren ook al weer de afspraken? U kunt uw vrijwillige ouderbijdrage (= 20 euro) en de bijdrage voor het schoolreisje (=35 euro) overmaken op bankrekening: NL24INGB0008522105 onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Kinderen met een stadspas kunnen deze laten scannen bij juffrouw Cherida op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp en betalen 150 euro.

ouders

OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR

Op De Henricus zijn wij kinderen aan het voorbereiden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en werken wij ook aan hun zelfstandigheid. Op het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen ook alleen en zelfstandig hun weg in de school weten te vinden. Na de meivakantie willen wij van start gaan om de kinderen vanaf de voordeur alleen naar de klassen te laten gaan. Wanneer ouders vragen aan de leerkracht hebben kunnen zij via de mail of PARRO hun vraag stellen of via die kanalen een afspraak met de leerkracht maken. De inloopochtenden zijn uiteraard een uitzondering. Mocht u vragen hebben kunt u meester Mario bij de voordeur aanspreken. Deze mededeling zal regelmatig in de Nieuwsbrief worden opgenomen. Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

 

LEERKRACHT copy copy copy copyNIET ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons helaas niet gelukt om alle kinderen naar school te laten komen. Afgelopen maandag hebben we de ouders van groep 1-2A moeten vragen om hun kindje thuis te houden.

 

 meivakantie

VRIJDAG 26 APRIL EN DE MEIVAKANTIE

Op vrijdag 26 april houden wij de Koningsspelen. Dit heeft al een paar keer in de Nieuwsbrief gestaan. Voor alle zekerheid meld ik u dat school om 12:00 uur uit gaat en de kinderen ’s middags vrij zijn. Dan begint ook de meivakantie. Op maandag 13 mei komen de kinderen weer naar school.