• Berichten
  • Nieuws

agenda

AGENDA – GITAAR- EN THEATERLESSEN - BETALING SCHOOLREIS EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE - OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR - ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL –VRIJDAG 17 MEI EN MAANDAG 20 MEI – NOG EEN KEER DE KONINGSSPELEN

AGENDA

Vrijdag 17 mei                Studiedag; kinderen zijn vrij

Maandag 20 mei           Tweede Pinksterdag; kinderen zijn vrij

Dinsdag 21 mei             JINC groep 8

Dinsdag 28 mei             Nedezeggenschapsraad

Donderdag 30 mei        Koffieochtend met buurtteammedewerkster

 

downloaden copy

Wil jij leren gitaar spelen of leuke theaterlessen volgen?

Vanaf volgende week beginnen er weer nieuwe naschoolse activiteiten.   

Op dinsdag zijn er voor de groepen 3 en 4 zijn er theaterlessen door juf Nynke.

Op donderdag zijn er akoestische gitaarlessen, gegeven door Meester Stijn voor de groep 6,7 en 8.

Geef je op bij je eigen Juf of Meester!

 

geld copy

BETALING VAN SCHOOLREIS EN EXCURSIES

Het is even een gedoe geweest, maar door de overgang van De Henricus van KBA naar ASKO heeft een en ander vertraging opgelopen. Wat waren ook al weer de afspraken? U kunt uw vrijwillige ouderbijdrage (= 20 euro) en de bijdrage voor het schoolreisje (=35 euro) overmaken op bankrekening: NL24INGB0008522105 onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Kinderen met een stadspas kunnen deze laten scannen bij juffrouw Cherida op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp en betalen 150 euro.

ouders

OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR

Op De Henricus zijn wij kinderen aan het voorbereiden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en werken wij ook aan hun zelfstandigheid. Op het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen ook alleen en zelfstandig hun weg in de school weten te vinden. Na de meivakantie willen wij van start gaan om de kinderen vanaf de voordeur alleen naar de klassen te laten gaan. Wanneer ouders vragen aan de leerkracht hebben kunnen zij via de mail of PARRO hun vraag stellen of via die kanalen een afspraak met de leerkracht maken. De inloopochtenden zijn uiteraard een uitzondering. Mocht u vragen hebben kunt u meester Mario bij de voordeur aanspreken. Deze mededeling zal regelmatig in de Nieuwsbrief worden opgenomen. Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

 

LEERKRACHT copy copy copy

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons gelukt om alle kinderen naar school te laten komen.

VRIJDAG 17 MEI – MAANDAG 20 MEI

Op vrijdag 17 mei is er een studiedag voor alle medewerkers van ons bestuur en dus ook voor de medewerkers van De Henricus. Maandag 20 mei is Tweede Pinksterdag en zijn alle scholen gesloten. Dinsdag 21 mei komen de kinderen weer naar school

koningsspelen

NOG EEN KEER DE KONINGSSPELEN

Dit stukje zou in de vorige nieuwsbrief worden opgenomen, maar dat is toen niet gelukt. Daarom nu nog een verlaat berichtje over de Koningsspelen van groep 1-2B, waar de kinderen enthousiast hebben meegedaan aan de Koninggspelen.

Theater copy
Rooster theaterlessen:
Vanaf volgende week 21 Mei zijn er voor de groepen 1/ 2 , 3 en 4 Theaterlessen.
Dit is onder schooltijd. 
 
Rooster       9:45- 10:30 groep 4B
            10:30-11:15 groep 3
            11:15-12:00 groep 4a
 
            13:00-13:30 groep 1/ 2 a
            13:30- 14:00 groep 1/ 2 b
 
Voor de groepen 3 en 4 is er theater les als naschoolse activiteit vanaf 14.45 t/m 15:30 en 15:30 t/ m 16:15.
 
Groetjes Juf Sonja