• Nieuws

AGENDA – LUIZEN – MONITOREN EN KEYBOARDS – BETALING SCHOOLREIS EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE - OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR - ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL –TE LAAT KOMEN EN BELEID VAN DE SCHOOL – NIEUWS UIT GROEP 8

 

agenda

AGENDA

Maandag 3 juni              Groep 8 op kamp

Dinsdag 4 juni                Inloopochtend groepen 1-2

Woensdag 5 juni           Groep 8 terug van kamp

                                          Inloopochtend groep 3 t/m 7

Donderdag 6 juni          Leerlingen groep 8 vrij

 

luis

LUIZEN

Er is in diverse groepen hoofdluis geconstateerd. Dat is altijd erg vervelend want naast de jeuk geeft het ook een hoop gedoe om die kleine beestjes te verwijderen. Klik hier voor meer informatie om hoofdluis te bestrijden.   

monitor

 

MONITOREN EN KEYBOARDS

Op De Henricus streven we ernaar dat alle kinderen hun eigen device (Chromebook of laptop) kunnen gebruiken. Op school hebben we nog een aantal monitoren en toetsenborden die niet meer gebruikt gaan worden, maar nog goed bruikbaar zijn. Donderdagmorgen 6 juni van 08:30 tot 09:00 uur kunnen geïnteresseerde ouders gratis een monitor en/of toetsenbord bij meester Iwan ophalen. Op = Op!

 

geld

BETALING VAN SCHOOLREIS EN EXCURSIES

Het is even een gedoe geweest, maar door de overgang van De Henricus van KBA naar ASKO heeft een en ander vertraging opgelopen. Wat waren ook al weer de afspraken? U kunt uw vrijwillige ouderbijdrage (= 20 euro) en de bijdrage voor het schoolreisje (=35 euro) overmaken op bankrekening: NL24INGB0008522105 onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Kinderen met een stadspas kunnen deze laten scannen bij juffrouw Cherida op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp en betalen 150 euro.

OUDERS TOT AAN DE VOORDEUR

Op De Henricus zijn wij kinderen aan het voorbereiden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en werken wij ook aan hun zelfstandigheid. Op het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen ook alleen en zelfstandig hun weg in de school weten te vinden. Na de meivakantie willen wij van start gaan om de kinderen vanaf de voordeur alleen naar de klassen te laten gaan. Wanneer ouders vragen aan de leerkracht hebben kunnen zij via de mail of PARRO hun vraag stellen of via die kanalen een afspraak met de leerkracht maken. De inloopochtenden zijn uiteraard een uitzondering. Mocht u vragen hebben kunt u meester Mario bij de voordeur aanspreken. Deze mededeling zal regelmatig in de Nieuwsbrief worden opgenomen. Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

school

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons gelukt om alle kinderen naar school te laten komen.

 

te laat

TE LAAT KOMEN EN BELEID VAN DE SCHOOL

In vorige nieuwsbrieven heb ik al aangegeven dat het regelmatig te laat komen van de kinderen erg lastig is. Te laat komen  geldt als ongeoorloofd verzuim en dat dienen wij ook bij te houden in het leerlingvolgsysteem. Op De Henricus hanteren we het volgende beleid:

  • na 3x te laat komen wordt u door de leerkracht per brief geïnformeerd;
  • Na 6x te laat komen krijgt u een brief van meester Mario dat uw kind(eren) te laat zijn gekomen en dat u daar door de leerkracht ook al op bent gewezen;
  • Na 9x te laat zijn gekomen krijgt u als ouder een uitnodiging van de leerplichtambtenaar. U zal dan moeten uitleggen waarom u (ondanks dat de school u al 2x een brief heeft gestuurd) uw kind niet op tijd naar school kan sturen of brengen. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een proces-verbaal uit te schrijven en u een boete geven.

groep 8

NIEUWS UIT GROEP 8

Nog een paar dagen en groep 8 gaat op kamp, we hebben er superveel zin in.
We zijn ook druk bezig met het verhaal voor onze eindfilm.
Vorige week bezochten we het Stedelijk Museum, op de foto één van de creaties van enkele leerlingen.