AGENDA – SCHOOLFOTOGRAAF – LAATSTE KOFFIEOCHTEND - BETALING SCHOOLREIS EN EXCURSIES - ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL –TE LAAT KOMEN EN BELEID VAN DE SCHOOL – BUITEN SPEELDAG – NIEUWE MEDEWERKSTER – NIEUWS UIT GROEP 4A -m BUURTCAMOING SLOTERMEER

 

agenda

AGENDA

Maandag 10 juni            Zorg Breedte Overleg

Dinsdag 11 juni              JINC groep 8

Woensdag 12 juni         Buitenspeeldag (zie verder deze Nieuwsbrief)

Vrijdag   21 juni               Schoolfotograaf (Zie verder deze Nieuwsbrief)

Maandag  24 juni           Tweedaagse medewerkers. Kinderen zijn vrij

Dinsdag 25 juni              Tweedaagse medewerkers. Kinderen zijn vrij

Woensdag 26 juni         Laatste koffieochtend (Zie verder deze Nieuwsbrief)

 

schoolfotograaf copy

SCHOOLFOTOGRAAF

Op vrijdag 21 juni komt de schoolfotograaf. U krijgt binnenkort van ons uitgebreide informatie hierover.

 

koffieochtend copy

LAATSTE KOFFIEOCHTEND

Woensdag 26 juni vindt de laatste koffieochtend plaats. Graag willen wij met de aanwezige ouders terugblikken op het afgelopen jaar: wat beviel goed? Wat zou anders kunnen? Welke ideeën hebben de ouders voor het komende schooljaar? Kortom hoe kunnen ouders en school de maandelijkse koffieochtenden naar een hoger niveau brengen? Daar heeft de school de inbreng van de ouders voor nodig.

 

Schoolreis

BETALING VAN SCHOOLREIS EN EXCURSIES

U kunt uw vrijwillige ouderbijdrage (= 20 euro) en de bijdrage voor het schoolreisje (=35 euro) overmaken op bankrekening: NL24INGB0008522105 onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Kinderen met een stadspas kunnen deze laten scannen bij juffrouw Cherida op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Momenteel heeft ongeveer 45% van de ouders de bijdrage betaald. De ouders die (nog) niet betaald hebben krijgen via de mail een persoonlijke herinnering en verzoek om te betalen.

 

school

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons gelukt om alle kinderen naar school te laten komen.

 

te laat

TE LAAT KOMEN EN BELEID VAN DE SCHOOL

In vorige nieuwsbrieven heb ik al aangegeven dat het regelmatig te laat komen van de kinderen erg lastig is. Te laat komen  geldt als ongeoorloofd verzuim en dat dienen wij ook bij te houden in het leerlingvolgsysteem. Op De Henricus hanteren we het volgende beleid:

  • na 3x te laat komen wordt u door de leerkracht per brief geïnformeerd;
  • Na 6x te laat komen krijgt u een brief van meester Mario dat uw kind(eren) te laat zijn gekomen en dat u daar door de leerkracht ook al op bent gewezen;
  • Na 9x te laat zijn gekomen krijgt u als ouder een uitnodiging van de leerplichtambtenaar. U zal dan moeten uitleggen waarom u (ondanks dat de school u al 2x een brief heeft gestuurd) uw kind niet op tijd naar school kan sturen of brengen. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een proces-verbaal uit te schrijven en u een boete geven.

 

speeldag

BUITENSPEEL DAG

Op woensdag 12 juni wordt een buitenspeeldag georganiseerd. Misschien vindt u het leuk als uw kind daar aan mee doet. Zie de flyer voor meer info.

 

Medewerkster

NIEUWE MEDEWERKSTER

Beste ouders,

Graag wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben Cemile Bagci en ik werk als maatschappelijk werker bij de Buurtteam Amsterdam Nieuw-West. In het verleden heetten wij SEZO.

Bij mij kunnen jullie met alle vragen terecht. Hierbij kun je denken aan vragen over mantelzorg, persoonsgebonden budget, geldzorgen, veiligheid, wonen en werk.

Zie voor meer: Over Buurtteam Amsterdam | Ondersteuning voor alle Amsterdammers

Samen kunnen wij kijken wat we voor u kunnen doen.  Onze hulp is gratis.

Ook zou je contact kunnen opnemen met ons:

Werkdagen van 9:00 tot 17:00

info@​buurtteamamsterdamnieuwwest​.nl

Onze flyers zal ik ook ophangen op de school en deze zal ik ook uitdelen.

Met vriendelijke groet,

Cemile Bagci-Aydin

 

 

nieuws

NIEUWS UIT GROEP 4A

Ze zeggen: 'De laatste loodjes wegen het zwaarst', maar dat geldt niet voor onze groep. Wij zijn in groep 4a nog lekker hard aan het werk met alle vakken. Zo zijn we in een nieuw schrijfschrift begonnen, waarin het verbonden schrift en hoofdletters aangemoedigd worden. Met rekenen leren we nu de tafel van 8 en met taal hebben we het over het geven van een eigen mening. Als we zelfstandig en/of samen mogen werken, dan mogen we ook soms een ander plekje zoeken in de klas. Sinds kort hebben we weer gymlessen (yeah!) en theaterlessen. Veel van ons vinden het aanbod van naschoolse activiteiten erg interessant, dus we geven ons in grote aantallen op. De iep-toetsen hebben we nu achter de rug, nu kunnen we ons focussen op ons eerstvolgende en tofste uitje: schoolreisje 🙂!

 

buurtcamping

BUURTCAMPING SLOTERMEER

Als organisatielid van de buurtcamping Slotermeer mag ik als gelukkige mededelen dat deze nabij is. Net zoals de voorgaande jaren, hebben wij op zaterdag 29 juni weer een buurtcamping van 14.00 - 23.00. Er zijn ontzettend leuke activiteiten voor jong en oud, lekker eten, muziek, optredens, e.d. Uw kind heeft/krijgt deze week flyers hierover mee. Kortom: Laten we met z'n allen deze dag nog gezelliger maken, dus noteer deze datum in uw agenda. Tot dan