AGENDA – SCHOOLFOTOGRAAF – LAATSTE KOFFIEOCHTEND - BETALING SCHOOLREIS EN EXCURSIES - ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL –TE LAAT KOMEN EN BELEID VAN DE SCHOOL –– NIEUWS UIT GROEP 3 - SCHOOLZWEMMEN IN DE ZOMERVAKANTIE (ALLEEN VOOR KINDEREN DIE EEN A-DIPLOMA GAAN HALEN)

 

agenda

AGENDA

Vrijdag   21 juni               Schoolfotograaf (Zie verder deze Nieuwsbrief)

Maandag  24 juni           Tweedaagse medewerkers. Kinderen zijn vrij

Dinsdag 25 juni              Tweedaagse medewerkers. Kinderen zijn vrij

Woensdag 26 juni         Laatste koffieochtend (Zie verder deze Nieuwsbrief)

 

schoolfotograaf copy

SCHOOLFOTOGRAAF

Op vrijdag 21 juni komt de schoolfotograaf. U krijgt binnenkort van ons uitgebreide informatie hierover.

 

koffieochtend

LAATSTE KOFFIEOCHTEND

Woensdag 26 juni vindt de laatste koffieochtend plaats. Graag willen wij met de aanwezige ouders terugblikken op het afgelopen jaar: wat beviel goed? Wat zou anders kunnen? Welke ideeën hebben de ouders voor het komende schooljaar? Kortom hoe kunnen ouders en school de maandelijkse koffieochtenden naar een hoger niveau brengen? Daar heeft de school de inbreng van de ouders voor nodig.

 

Schoolreis

BETALING VAN SCHOOLREIS EN EXCURSIES

U kunt uw vrijwillige ouderbijdrage (= 20 euro) en de bijdrage voor het schoolreisje (=35 euro) overmaken op bankrekening: NL24INGB0008522105 t.n.v.

ASKO AMSTERDAM STICHTING VOOR KATHOLIEK PROTESTANTS-CHRISTELIJK EN INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS

onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Kinderen met een stadspas kunnen deze laten scannen bij juffrouw Cherida op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Momenteel heeft ongeveer 48% van de ouders de bijdrage betaald. De ouders die (nog) niet betaald hebben krijgen via een brief een persoonlijke herinnering met het verzoek om te betalen. Vervoer (bussen) en attractieparken (entree) dienen vooraf betaald te worden.

 

school

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons gelukt om alle kinderen naar school te laten komen.

 

te laat

TE LAAT KOMEN EN BELEID VAN DE SCHOOL

In vorige nieuwsbrieven heb ik al aangegeven dat het regelmatig te laat komen van de kinderen erg lastig is. Te laat komen  geldt als ongeoorloofd verzuim en dat dienen wij ook bij te houden in het leerlingvolgsysteem. Op De Henricus hanteren we het volgende beleid:

  • na 3x te laat komen wordt u door de leerkracht per brief geïnformeerd;
  • Na 6x te laat komen krijgt u een brief van meester Mario dat uw kind(eren) te laat zijn gekomen en dat u daar door de leerkracht ook al op bent gewezen;
  • Na 9x te laat zijn gekomen krijgt u als ouder een uitnodiging van de leerplichtambtenaar. U zal dan moeten uitleggen waarom u (ondanks dat de school u al 2x een brief heeft gestuurd) uw kind niet op tijd naar school kan sturen of brengen. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een proces-verbaal uit te schrijven en u een boete geven.

 

Afbeelding1

NIEUWS UIT GROEP 3

Groep 3 naar het museum We zijn met de hele school bezig met het thema kunst. Ook groep 3 heeft daar al veel mee gedaan: nieuwe woorden en stukjes geschiedenis geleerd en natuurlijk hebben we zelf ook kunstwerken gemaakt. Vorige week zijn wij naar het Van Gogh museum geweest. Hier hebben wij samen met Jojo en Coco een spannende opdracht opgelost!

Afbeelding3

 

zwemdiploma

SCHOOLZWEMMEN IN DE ZOMERVAKANTIE

Voor de groepen 4 t/m 8 is in de zomervakantie een cursus zwemmen voor de kinderen die nog geen A-diploma hebben. Klik hier voor meer informatie.