• Nieuws

AGENDA – NASCHOOLSE ACTIVITEITEN - LAATSTE KOFFIEOCHTEND - BETALING SCHOOLREIS EN EXCURSIES - ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL – JAARLIJKSE HUURVERHOGING - GRATIS OV VOOR KINDEREN - NIEUWS UIT GROEP 1-2B -

 

agenda

AGENDA

Maandag  24 juni           Tweedaagse medewerkers. Kinderen zijn vrij (zoe ook deze Nieuwsbrief)

Dinsdag 25 juni              Tweedaagse medewerkers. Kinderen zijn vrij

Woensdag 26 juni         Laatste koffieochtend (Zie verder deze Nieuwsbrief)

 

 

NSA 2

Naschoolse activiteiten

Op donderdagmiddag 13 juni waren er veel erg leuke naschoolse activiteiten op de Henricus. Er werd enthousiast deelgenomen door de leerlingen. Een grote groep kinderen uit groep 3 en 4 deed mee aan Darbuka trommelen. Er werd getrommeld, gezongen en gedanst.

Een aantal leerlingen uit groep 5 kregen dansles in hun eigen lokaal.

In het beeldende vormingslokaal werd er serieus  geoefend op de gitaar. Een klein groepje leerlingen kreeg gitaarles van de meester.

NSA 3 copy

In de gymzaal was er weer een les multisport. Bij deze activiteit komen verschillende sporten aanbod. Vandaag werd er volleybal gespeeld. Kortom een erg leuke middag met veel activiteiten.

 

koffieochtend

LAATSTE KOFFIEOCHTEND

Woensdag 26 juni vindt de laatste koffieochtend plaats. Graag willen wij met de aanwezige ouders terugblikken op het afgelopen jaar: wat beviel goed? Wat zou anders kunnen? Welke ideeën hebben de ouders voor het komende schooljaar? Kortom hoe kunnen ouders en school de maandelijkse koffieochtenden naar een hoger niveau brengen? Daar heeft de school de inbreng van de ouders voor nodig.

 

Schoolreis

BETALING VAN SCHOOLREIS EN EXCURSIES

U kunt uw vrijwillige ouderbijdrage (= 20 euro) en de bijdrage voor het schoolreisje (=35 euro) overmaken op bankrekening: NL24INGB0008522105 t.n.v.

ASKO AMSTERDAM STICHTING VOOR KATHOLIEK PROTESTANTS-CHRISTELIJK EN INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS

onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Kinderen met een stadspas kunnen deze laten scannen bij juffrouw Cherida op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Momenteel heeft ongeveer 48% van de ouders de bijdrage betaald. De ouders die (nog) niet betaald hebben krijgen via een brief een persoonlijke herinnering met het verzoek om te betalen. Vervoer (bussen) en attractieparken (entree) dienen vooraf betaald te worden.

 

school

ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

Afgelopen week hebben we enige zieke en afwezige medewerkers gehad. Het is ons gelukt om alle kinderen naar school te laten komen.

 

HUUR

Jaarlijkse huurverhoging 2024 

Heeft u ook een huurverhoging gekregen per 1 juli en ontvangt u huurtoeslag? Vergeet dan niet om de huurverhoging door te geven bij de Belastingdienst! Heeft u hulp nodig de wijziging door te geven? Neem dan contact op met Cemile van het Buurtteam. Neem uw Digi-D en huurspecificatie mee.  

Cemile is op maandag op school aanwezig van 8:15 tot 10:15 uur. Zij zit in de lerarenkamer; u kunt zo binnenlopen . U kunt haar ook bereiken via e-mail:  c.bagci@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl.   

 

OV

 

Gratis Openbaar Vervoer voor kinderen van 20 juli 2024 tot 5 januari 2025 

Amsterdamse kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen vanaf 20 juli gratis reizen met bus, tram en metro, onder begeleiding van een volwassene. Deze actie loopt tot 5 januari 2025. U kunt het gratis reizen voor uw kind vanaf 1 juli aanvragen. 

Kinderen reizen elke dag tussen 9.00 en 21.00 uur gratis, tot en met het eind van de kerstvakantie. 

Om gratis te kunnen reizen heeft uw kind een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Voor meer informatie en aanvragen kunt u kijken op de website: 

Kinderen gratis met het openbaar vervoer - Gemeente Amsterdam 

Hulp nodig bij het aanvragen? Ook daarbij kan Cemile van het Buurtteam helpen!

nieuws

NIEUWS UIT GROEP 1-2B

De leerlingen van groep 1/2b zijn bezig met thema museum. In dit thema leren zij ook nieuwe woorden. Bijv. Lijst, palet, schilder, schilderij, penseel, kwast, ezel, schilderen, expositie enz.

Ze leren ook om een museum te bouwen.

Vrijdag 21 juni gaat groep 1/2b naar het museum.

fruit

NOG MEER NIEUWS UIT GROEP 1-2B

Maandag hebben de kleuters fruit geplukt op het speelplein. We hebben frambozen geoogst en rode, witte en zwarte bessen. We hebben ze gewassen en geproefd. Bijna iedereen wilde proeven. De frambozen waren het meest in trek. ’s Middags hebben we jam gemaakt van het fruit wat nog over was Iedereen kreeg een lepeltje en mocht een hapje nemen. Het was lekker.