• Nieuws

interessante activiteiten - pizza eten  -  agenda   -     te laat    -   fysiotherapie

 activiteit

Op De Henricus zijn we, naast de schoolvakken, ook met tal van activiteiten bezig. Uiteraard De Schooltuinen, maar met JINC over digitale vaardigheden en in de groepen 7 en 8 over het verzamelen van elektronisch afval.

schoolschrijver

En daarnaast ook taalactiviteiten met de schoolschrijver. Stuk voor stuk allemaal leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. 

 

pizza

PIZZA ETEN OP DE SCHOOLTUINEN

De leelrlingen van groep 7 zijn de grote geluksvogels. Op de schooltuinen hebben zij van hun eigen groenten een lekkere pizza  gemaakt en opgegeten. Echte geluksvogels. 

 

agenda

Woensdag 18 oktober 08:45-09:30 uur  Koffieochtend juffrouw Marjo over de nieuwe toetsen

Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober herfstvakantie

Maandag 30 oktober studiedag, kinderen vrij

Dinsdag 31 oktober vergadering 19:30-20:30 uur medezeggenschapsraad

UITROEP

TE LAAT!!!

Ondanks meerdere verzoeken blijft een aantal kinderen te laat komen. Na 3x te laat ontvangen de ouders een brief van de leerkracht met het verzoek om toch echt op tijd te komen. Na 6x te laat komen krijgt u een brief van de directie en na 9x te laat komen zult u een uitnodiging van de leerplichtambtenaar krijgen. Deze kan overgaan tot het uitschrijven van een proces-verbaal en dan zullen de ouders een boete gaan krijgen. Laat het alstublieft niet zover komen. 

 

 

fysio

Kinderfysiotherapie op school 
Mijn naam is Jelle Vogels, ik ben kinderfysiotherapeut en werk sinds 2016 in Amsterdam Slotermeer/Geuzenveld. Als kinderfysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in beweging en de motorische ontwikkeling van kinderen. Vanaf schooljaar 2017/2018 ben ik ook werkzaam De Henricus. 

Wanneer kan de hulp van een kinderfysiotherapeut nodig zijn? 
Kinderen ontwikkelen hun motoriek spelenderwijs. Vaak gaat dit vanzelf, maar bij sommige kinderen duurt dit langer of gaat dit minder goed. Deze kinderen hebben extra tijd en aandacht nodig om beter te leren bewegen. Zij gaan achterlopen op kinderen van hun leeftijd. Dit noemen we een motorische ontwikkelingsachterstand. Denk hierbij aan problemen met schrijven, lopen, rennen, hinkelen of bal gooien en vangen.  

Hoe werkt het? 
De leerkracht of gymdocent van uw kind signaleert problemen in de ontwikkeling van uw kind. Hij of zij zal hiervan een melding maken bij de Intern Begeleider (IB’er) van de school. De leerkracht zal vervolgens contact opnemen met u, de ouders van het kind, en overleggen of jullie extra begeleiding van de kinderfysiotherapeut willen voor uw kind.  
Na toestemming van de ouders, zal de kinderfysiotherapeut contact opnemen met jullie voor een kennismaking. Tijdens deze kennismaking zal er een vragengesprek zijn en onderzoek worden gedaan om de problemen in kaart te brengen. Deze kennismaking zal altijd plaatsvinden op de fysiotherapiepraktijk. Deze is gevestigd op de Louis Couperusstraat 133, Amsterdam (Dit is op 10 minuten loopafstand vanaf de Henricusschool). Na het onderzoek zal de kinderfysiotherapeut zijn behandelplan met jullie bespreken. Hierna zal de behandeling op school starten, dit is meestal ongeveer 3 maanden één keer per week (indien afwijkend, zal dit altijd besproken worden).  
De behandelingen zullen plaatsvinden op school onder schooltijd. De tijd van de behandeling zal worden afgestemd met de leerkracht, zodat uw kind zo min mogelijk mist tijdens de lessen. Tijdens de behandelperiode zullen ouders altijd telefonisch op de hoogte gehouden worden en indien nodig zal een extra evaluatie gesprek afgesproken worden op school of op de praktijk. Aan het einde van de behandelperiode neemt de kinderfysiotherapeut contact op om een afsluitend gesprek te plannen met jullie. 

Wat zijn de kosten en is er een verwijzing nodig?  
Kinderfysiotherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de basisverzekering en hoeft geen eigen risico betaald te worden. De kinderfysiotherapie geeft dus geen extra kosten voor jullie als ouders. De declaratie zal rechtstreeks worden verstuurd naar de zorgverzekeraar, u hoeft hier als ouder niets voor te doen. De kinderfysiotherapeut heeft een directe toegankelijkheid en een verwijzing van de arts is hiervoor daarom niet nodig. 

Vragen? 
Heeft uw na het lezen van deze brief nog vragen over de kinderfysiotherapie op school? Bel dan gerust met Jelle Vogels (kinderfysiotherapeut) op 06-25521630 of mail naar jvogels@fysiocouperus.nl