• Nieuws

KINDEREN MAANDAG 30 OKTOBER VRIJ VANWEGE STUDIEDAG

 agenda

MAA 30 OKT  Kinderen vrij; studiedag

DIN  31 OKT  MR (19:30-20:30 uur)

VRIJ   3 NOV Inloopochtend voor alle groepen (08:30-09:00 uur)

iepMarjo

Afgelopen woensdag heeft juffrouw Marjo aan belangstellende ouders informatie gegeven over de nieuwe toetsen die wij op De Henricus gaan gebruiken. Er was een grote opkomst en we hebben ons moeten verplaatsten naar de vergaderzaal. Het was een interessante en goede opkomst met goede vragen vanuit de ouders. Voor meer informatie over de IEP: klik hier

LEERKRACHT

Het is al eerder aangegeven dat (met name de grote steden) een tekort aan leerkrachten en invallers is. De Henricus heeft vanaf de zomervakantie tot en met heden géén kinderen naar huis hoeven sturen. Daar zijn wij best trots op. Maar in de komende maanden met de veranderende weersomstandigheden zou dat zo maar eens anders kunnen zijn. 

back up

Ik adviseer u om een backup te organiseren voor het geval er een situatie ontstaat dat medewerkers ziek worden en de school geen vervanging kan realiseren. Uiteraard proberen wij met alle mogelijke middelen de kinderen op te vangen en goed onderwijs te blijven geven. Soms vervangt de leraarondersteuner de leerkracht en soms komt het voor dat een groep verdeeld moet gaan worden. In het uiterste geval moeten wij de ouders vragen om hun kind thuis te houden. Dat is het afgelopen jaar helaas een paar keer voorgekomen. Ons doel is om dit te voorkomen. Tot aan de herfstvakantie is ons dit prima gelukt: alle groepen zijn de afgelopen weken naar school gekomen!

boek

Op woensdag 1 november organiseert De Henricus vanaf 12:30 uur weer een boekenmarkt. Dit vindt plaats op het schoolplein en bij slecht weer in de hal van de school. De kinderen nemen een kleedje mee en mogen hun boeken verkopen met een maximum prijs van € 1,00. Dat gaat weer een gezellige gebeurtenis worden. 

logo toptaal

Op De Henricus vinden taallessen Nederlands plaats. Er is nog plek voor enkele ouders van de school. Informatie bij meester Mario. En verder kunt u ook de website van TOPTAAL bekijken. Klik hier