• Nieuws

OPRUIMEN - NIEUWE GEZICHTEN - MR - WEBSITE

opruimen

Afgelopen woensdagmiddag hebben alle medewerkers de zolder van het schoolgebouw opgeruimd. Voor de school heeft een container gestaan om alle troep in te doen. Zo is onze zolder weer helemaal in orde. 

medewerkers

Op De Henricus vinden wij het belangrijk dat studenten stage komen lopen. Vanaf volgende week zult een nieuw gezicht tegenkomen en een oude bekende. Juffrouw Helen loopt vanaf deze week op vrijdag stage bij juffrouw Marloes. En juffrouw Sahm komt op dinsdag en woensdag bij juffrouw Shirley in de groep. Wij heten beide stagiaires van harte welkom.

mr

Afgelopen dinsdag heeft de Medezeggenschapsraad van De Henricus met meester Mario vergaderd. Daar zijn belangrijke zaken afgesproken. De school heeft verteld wat de plannen voor het komende jaar zijn en er zijn afspraken gemaakt over de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje. In de volgende nieuwsbrief wordt u daar uitgebreid over geinformeerd. 

Amsterdamse Familieschool

Een ander onderwerp dat tijdens de MR-vergadering besproken is, is de Amsterdamse Famlieschool. Ook De Henricus wil een Familieschool worden. De drie kruizen van Amsterdam staan voor de drie onderwerpen van de Familieschool: De Rijke School (met allerlei voorzieningen voor de kinderen), Ouders als partner (wat doet de school allemaal om de ouders bij de school te betrekken) en Basis van het gezin (welke voorzieningen zijn er buiten de school voor de gezinnen). Op een van de volgende koffieochtenden zal hier meer aandacht aan besteed gaan worden. 

website

Zoals u heeft kunnen zien heeft De Henricus een nieuwe website. Wij zijn druk bezig om alle zaken up-to-date te brengen. Soms gaat dat snel en soms doen wij er wat langer over om aspecten op de website te plaatsen. U kunt meester Mario altijd benaderen voor suggesties. 

voeding

Ons nieuwe thema voor de komende periode is GEZONDHEID. En daar hoort ook gezonde voeding bij. Wij vragen u daarom om erop te letten dat u de kinderen gezonde voeding mee naar school geeft. Voor suggesties klikt u hier

leerkracht

Vorige week berichtte ik u nog dat vanaf de zomervakantie geen klas naar huis was gestuurd. Helaas moet ik u melden dat vandaag, vrijdag 3 november, aan ouders van groep 4A gevraagd is om hun kind thuis te houden. Gelukkig kon ik dat een dag vantevoren aan de ouders melden, maar het blijft een uitermate vervelende ontwikkeling. 

luizen

Er is helaas weer hoofdluis geconstateerd. De ouders van de betreffende groep zijn reeds op de hoogte gebracht. Voor meer info om luizen te bestrijden klik hier