• Nieuws

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE-SCHOOLREIS-KALENDER-TWEEDAAGSE

agenda

AGENDA

Maa 13 Nov  ZBO
Din   14 Nov JINC groep 6
                          Bliksemstage groep 7
Vrij    17 Nov  Einde voortgangsgesprekken

STUDIEDAG

AANKONDIGING TWEEDAAGSE

Het staat op de kalender en ook op de website. Maar volgende week donderdag 23 en vrijdag 24 november hebben de medewerkers een tweedaagse en zijn de kinderen vrij. Maandag 27 november komen de kinderen weer naar school. 

geld

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE SCHOOLREIS

Vorige week berichtte ik u over de bespreking met de MR inzake de (vrijwillige) ouderbijdragen en de bijdrage schoolreis. Er is besloten om de vrijwiliige ouderbijdrage en de kosten voor de schoolreis te splitsen. Over hoogte van de bijdrage en verder verloop breng ik u volgende week op de hoogte.  

WERK

WERKZAAMHEDEN VOOR DE SCHOOL

UI heeft al gemerkt dat er voor de school uitgebreide werkzaamheden plaatsvinden. LIANDER heeft ons geinformeerd dat een nieuwe elektriciteitsaansluiting zal gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden duren van begin november 2023 tot en met 30 januari 2024. Parkeerplaatsen voor de school zullen tijdelijk worden afgesloten om ruimte te beiden aan vrachtwagens die materialen komen langsbrengen. 

LEERKRACHT

ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL

Ondanks het feit dat wij de afgelopen week een aantal zieke en afwezige medewerkers hadden, hebben we geen kinderen naar huis toe hoeven sturen. Complimenten aan de medewerkers.