Sociale en emotionele ontwikkeling

Wij gunnen ieder kind een fijne schooltijd. In alle vakken en activiteiten dragen we daarom zorg voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat we hier gericht aan willen werken, gebruiken we de methode KiVa. KiVa biedt een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op groep als geheel. Vandaar het motto: samen maken we er een fijne school van! KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Een KiVa-school is een fijne school! KiVa het eerste programma in Nederland waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Beeldende vorming

Knutselen doen de kinderen al vanaf groep 1, maar vanaf groep 4 krijgen zij beeldende vorming van vakdocent Jolinda. Haar prikkelende lessenreeksen zijn vol afwisseling. De kinderen werken soms samen en soms alleen. Ze maken de ene keer kunst op het platte vlak (schilderen, tekenen) en de andere keer gaan ze ‘de ruimte in’, met karton bijvoorbeeld. In sommige lessen oefenen de kinderen hun waarneming. Ze zoeken dan bijvoorbeeld naar basisvormen (rond, vierkant, driehoekig) in de wereld om hen heen. Het volgende moment krijgt hun fantasie weer alle ruimte.

Leerlijn

De lessen beeldende vorming volgen in de loop van de hele schoolperiode een heldere leerlijn. Dezelfde principes leren de kinderen zo op een steeds hoger abstractieniveau kennen. In de hoogste groepen staat er al echte kunstbeschouwing op het programma. De leerlingen gaan regelmatig naar buiten om met een andere blik naar hun eigen woonomgeving te kijken. 

Visie

De lessen beeldende vorming zijn vervlochten met de visie van de Henricus. Natuurlijk sluiten ze aan bij het speerpunt taal. Ieder najaar is de Kinderboekenweek bijvoorbeeld aanleiding voor lessen rond het thema van dat jaar. Ook de vier levensthema’s die centraal staan op de school zien we terug in de lessen. Binnen het thema samenleven ontwerpen de kinderen bijvoorbeeld voorzieningen die ze missen op school. Binnen het thema natuur verdiepen zij zich in vorm en structuur van bladeren en boomschors. Op de Henricus is beeldende vorming een aantrekkelijk en niet weg te denken onderdeel van het lesprogramma. 

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen op de Henricus gym van een vakleerkracht. Meester Everard  brengt de kinderen in beweging. Onder zijn leiding werken ze aan hun lichamelijke ontwikkeling met interessante turnoefeningen. Maar er wordt ook vaak gespeeld. Dat kan een pittig potje voetbal zijn, maar ook een spel rond een spannend verhaal. De groepen 3,4 en 5 doen graag het brandweerspel, met een brandende hooiberg en een overstromende sloot. Of ze spelen verstoppertje met een reus die kinderen wil opeten. De groepen 6,7 en 8 zijn dol op het James Bond-spel. Zij loodsen dan een diamant langs allerlei hindernissen, terwijl ze moeten oppassen dat ze niet afgegooid worden in de vuurlinie. Zo vinden taal en verhaal zelfs in de gymlessen hun weg. 

Sportief

Groepsspellen zijn een goede gelegenheid om te leren samenwerken. Wat betekent het om ‘sportief’ te zijn? Hoe ga je om met winnen en verliezen? Fanatieke kinderen die dat aankunnen, krijgen de gelegenheid om in kleine groepjes van gelijkgestemden samen hun grenzen te verleggen. 

Extra oefening

Lichamelijke opvoeding gaat dan ook net zo goed over sociale en emotionele ontwikkeling. Sportend en gymmend leren de kinderen over grenzen in de vrije ruimte. Behalve de gymlessen voor alle kinderen, is er op de Henricus speciale aandacht voor kinderen die wat extra’s nodig hebben. Op de woensdagmiddag kunnen kinderen die daarvoor in aanmerking komen meedoen aan Gym Plus. Sommige kinderen gaan gericht aan het werk in een persoonlijk programma met de kinderfysiotherapeut. 

Lessen van de cultuurcoach

Esmee de Jong werkt op de Henricus als cultuurcoach. Tijdens haar lessen maken de kinderen in alle groepen kennis met kunst en cultuur en in het bijzonder met podiumkunsten.

Theater

De theaterlessen ondersteunen de taalontwikkeling. Ook helpen de lessen de kinderen om eens op een andere manier naar hun eigen leven en maatschappijbeeld te kijken. In speelse activiteiten krijgen ze de gelegenheid om in een andere rol te kruipen en op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken en hun blik op de wereld te verbreden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je de rollen van pesters en gepeste kinderen omwisselt?  

Leerlijn presenteren

In de theaterlessen oefenen de leerlingen systematisch met presenteren. Dat draagt bij aan de mondelinge taalvaardigheid. Door in alle jaren te oefenen worden leerlingen steeds beter in presenteren. Tijdens ‘Podium De Henricus laten leerlingen hun kwaliteiten zien aan meerdere klassen. Ze presenteren bijvoorbeeld de kunstwerken die zij maakten bij beeldende vorming, dragen een zelfgeschreven gedicht voor of doen een theateroefening.

Talent

Esmee signaleert ook talenten bij leerlingen. Wanneer zij ziet dat een kind bijzonder veel gevoel heeft voor podiumkunsten, dan kan het gesubsidieerd deelnemen aan naschoolse kunstactiviteiten. Ook kinderen wier ontwikkeling gebaat is bij zulke lessen komen voor deze subsidie in aanmerking.