Marjo van Honk is onze intern begeleidster. Zij co├Ârdineert de zorg voor de leerlingen. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van individuele leerlingen en het wel en wee van de groepen als geheel. Onderwerp van zorg kan bij voorbeeld het gedrag van een kind zijn of een leerontwikkeling.

Contacten

Er is lang niet altijd iets ernstigs aan de hand. Een kleine aanpassing kan soms voldoende zijn voor een kind om zich weer goed te voelen en de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling. Interne begeleiders nemen indien gewenst deel aan gesprekken met ouders. Ook onderhouden zij de contacten met professionals van buiten de school wanneer een leerling extra zorg krijgt.