We leven in een uitdagende en veranderlijke wereld. Kinderen moeten van alles leren om ergens te komen in het leven. Wat hebben ze daarvoor nodig? Taal! Want wie goed kan luisteren en spreken, lezen en schrijven, kan bijvoorbeeld:

  • uitleggen wat hij bedoelt en snappen wat een ander bedoelt;
  • de juiste informatie vinden en dingen voor elkaar krijgen;
  • gevoelens onder woorden brengen en wensen uiten.

Daarom staat op de Henricus de taalontwikkeling van de leerlingen centraal. Van álle leerlingen: kinderen die extra hulp nodig hebben en kinderen die meer aankunnen. Wij willen een gemeenschap zijn waar iedereen zich welkom kan voelen. Daarom bouwen we aan een onderwijsconcept waar ieder kind de ruimte krijgt om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. De Henricus is een fijne plek, waar kinderen hun mogelijkheden kunnen ontdekken. Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Een rijk aanbod

Luisteren, vertellen, lezen en schrijven: in alle groepen werken we aan deze vaardigheden. Van de vertelkoffer bij de kleuters tot Discussiëren kun je leren in de hoogste groepen: de hele dag door zijn de kinderen met taal bezig en liefst in betekenisvolle activiteiten. Elke dag wordt er gelezen en voorgelezen. We hebben een mooie schoolbibliotheek en maken fijne leeshoekjes in de school. Kinderen die daar behoefte aan hebben krijgen thuis bezoek van de VoorleesExpress.

Studievaardigheden

Naast taal en rekenen leren de kinderen de wereld ontdekken. Vaardigheden als plannen, presenteren en digitale vaardigheden krijgen in alle groepen aandacht, op een niveau dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Zo plannen de kleuters hun activiteiten al met een kiesbord. In groep 8 bereiden gastdocenten de kinderen voor op de overgang naar de middelbare school. De kleuters leren met vertelpantomime op een speelse manier hoe je voor een groep moet staan. In de hogere groepen leren de kinderen met welke houding en stemgebruik je het beste kunt presenteren.

Persoonlijke vaardigheden

We ontdekken op de Henricus ook hoe het leven werkt. We stimuleren leerplezier, we helpen de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen en we bevorderen hun zelfbewustzijn.

Leren lukt het beste als je inspanningen niet voor niets zijn. Succes voelt fijn, leren wordt leuk. Leerplezier zien we dan ook als een belangrijke vaardigheid, die we op verschillende manieren bevorderen. Zo halen we regelmatig de echte wereld binnen in de school binnen, met gastlessen en uitstapjes. We gebruiken oefensoftware van Ambrasoft, Gynzy en Junior Einstein, die zo aantrekkelijk is dat de kinderen er ook mee willen oefenen als het niet hoeft. We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij het individuele niveau, zodat ieder kind beloond wordt met succes. Als kinderen bijvoorbeeld moeite hebben met rekenen oefenen ze de basis met Bareka. Kinderen die juist behoefte hebben aan meer uitdaging, kunnen aan de slag met Rekentijger.

Op de Henricus leren kinderen op verschillende niveaus om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor jezelf gaat bijvoorbeeld over thuis oefenen. De leerlingen ontdekken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en bouwen aan hun zelfbewustzijn. Maar de kinderen leren ook dat zij samen verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in de groep. Daarbij gebruiken we de krachtige methode KiVa. In de Leerlingraad en de Leerlingredactie nemen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, onder begeleiding van Junior Campus, verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de school.

Levensthema’s

Wij zetten vier belangrijke levensthema’s centraal op de Henricus: samenleven, gezondheid, natuur en kunst. In de weken na de zomervakantie besteden we extra aandacht aan het thema samenleven, binnen de school en de maatschappij. Gezondheid staat in de periode daarna centraal. Het thema is ook terug te zien in ons groene schoolplein en ons streven naar een gezonde school. In het vroege voorjaar besteden we extra aandacht aan het thema natuur en we sluiten het jaar af met een periode die gewijd is aan kunst. Het hele jaar zijn er naschoolse activiteiten binnen de thema’s gezondheid en kunst.

Onze visie in een notendop

We zorgen voor een rijk lees- en taalaanbod en een diversiteit aan taalproductie.
We leren kinderen vaardigheden om te kunnen ontdekken zoals:

  • studievaardigheden, zoals plannen, presenteren en digitale vaardigheden;
  • persoonlijke vaardigheden, zoals plezier in leren, verantwoordelijkheid nemen en zelfbewustzijn.

We doen dat aan de hand van vier levensthema's: samenleven, gezondheid (lichaam en geest), natuur en kunst.