In de schoolgids lees je relevante informatie en over de betrokkenheid van ouders bij de school. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Bekijk onze schoolgids 2023-2024.

Bekijk schoolgids