De medezeggenschapsraad (MR) stelt zich voor…

MR

Van links naar rechts: mevrouw Figen Kalay, juffrouw Saloua el Bekkali, mevrouw Dilek Turgut, mevrouw Ozlem Tekin (voorzitter), juffrouw Helen Cioni (secretaris).

Alle leden van de MR zijn zeer gemotiveerd én enthousiast om samen met school een positieve bijdrage voor onze kinderen te realiseren. Daarnaast wil de MR de belangen behartigen van de ouders op onze school.

  • Mevrouw Dilek Turgut (moeder van Mahir uit groep 3) zegt:” Ook hoop ik dat ik de ouders vaker kan zien en spreken over alles waar we nog het verschil “samen” in kunnen maken. Als manager van een supermarkt ligt mijn kracht in de ontwikkeling van mensen, het coachen en leiding geven. Dat kan een mooie bijdrage voor de MR betekenen.
  • Mevrouw Figen Kalay (moeder van Yiltay (groep 3B) is werkzaam als Uitkeringsdeskundige bij het UVW. Zij wil haar betrokkenheid bij De Henricus vormgeven door een goed leerklimaat voor onze kinderen te realiseren. “Kwaliteit voor het onderwijs en een fijne schooltijd gunnen wij onze kinderen toch allemaal?”, is de mening van mevrouw Figen. Wat is mooier om dat samen met leerkrachten en ouders te doen.
  • Mevrouw Ozlem Tekin(moeder van Defne uit groep 5) is de voorzitter van de MR. Zij heeft tijdens de onzekere Coronatijden, net zoals velen van ons, een mate van afstand ervaren tot de schoolen het onderwijs wat haar dochter genoot. Zij is een poosje zoekende geweest hoe zij deze afstand letterlijk en fysiek kleiner kon maken. Met die gedachte zit zij sinds kort namens de  ouders in de MR. Om zich te kunnen ‘bemoeien’ met de beleidsmatige zaken van de school komt haar functie als manager binnen de zorg goed van pas. “Leidinggevenen bezig zijn met beleidsmatige veranderingen is mijn core business”, meldt mevrouw Tekin. 
  • Voor de personeelsgeleding zitten juffrouw Saloa en juffrouw Helen in de MR. Saloa el Bekkali is onderwijsassistent en werkt al 23 jaar op de Henricus. Zij vindt het ontzettend leuk om met kinderen en ouders samen te werken en een mooie uitdaging om dit schooljaar zitting te nemen in de MR.
  • Helen Cioni is leerkracht van de groepen 1/2 a en 1/2b. Na jaren binnen Recruitment in het bedrijfsleven gewerkt te hebben is zij sinds een aantal jaar werkzaam in het onderwijs. Een super leuke baan die haar veel energie geeft. Zij ziet het als een voordeel dat zij zelf in Slotermeer woont en bekend is met de omgeving waar onze kinderen leren, spelen en opgroeien. Samenwerken met de ouders en ervoor zorgen dat wij het beste uit onze kinderen halen vindt zij daarbij heel belangrijk. Zij kijkt ernaar uit om met de ouders uit de MR aan het succes en leerplezier van deze school bij te dragen.

Gezamenlijk roept de oudergeleding de ouders op wanneer er vragen zijn, mogelijkheden of kansen voor onze school zijn of zaken anders of misschien beter kunnen om contact op te nemen met de MR. Laat uw stem horen en deel dit met de MR. Met z’n allen kunnen we het verschil maken.