De ouderraad organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten voor alle leerlingen. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen en het schoolreisje. Voor deze activiteiten vraagt de ouderraad een ouderbijdrage. 

Ouderbijdrage 2022-2023

  • Eerste kind 60,- euro
  • Tweede kind 40,- euro
  • Derde kind 25,- euro
  • Vierde 10,- euro

De hoogte van de ouderbijdrage van kinderen uit groep 8 is 30,- euro.
De kosten van kamp bedragen 150,- euro.

Wijze van betaling

Keuze1:

Het verschuldigde bedrag aan het begin van het schooljaar overmaken op de bankrekening van de ouderraad.  
Bankrekeningnummer ouderraad: NL24 INGB 0008 5221 05 ten name van RKBS St Henricus.

Keuze 2:
Het verschuldigde bedrag aan het begin van het schooljaar contant betalen op school. Dit is enkel mogelijk via de administratie. U kunt hier terecht op dinsdag en vrijdag.

Keuze 3:
Betalen met de Stadspas van de gemeente Amsterdam. Als u in het bezit bent van een stadspas kunt u die laten scannen bij de administratie. De ouderbijdrage wordt dan betaald door de gemeente.