Wanneer een leerling 3x te laat is gekomen, wordt de ouder door de leerkracht geïnformeerd. Na 6x te laat komen krijgen de ouders een brief van de directeur. Wanneer een leerling 9x te laat is gekomen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Regelmatig te laat komen geldt namelijk als ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar zal de ouders uitnodigen. Tijdens dat gesprek moeten de ouders uitleggen wat de reden/oorzaak is van het te laat komen. De leerplichtambtenaar kan dan besluiten om een proces-verbaal op te stellen en ouders een boete te geven.